Blog > Komentarze do wpisu

Cechy i Formy Państwa

CECHY PAŃSTWA 1. Suwerenność 2. Powszechność 3. Monopol na stosowanie przemocy.

  CECHY PAŃSTWA


  Suwerenność – oznacza to najwyższą i nieograniczoną władzę – państwo nie podlega nikomu innemu i ma zdolność kontrolowania wszelkich zjawisk społecznych na swoim terytorium. Wyróżniamy suwerenność w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Suwerenność odnosi się głównie do władzy.


  Powszechność – wiąże się z pojęciem obywatelstwa nabywanego poprzez prawo ziemi (prawo urodzenia) i prawo krwi. Brak obywatelstwa to bezpaństwowość.

  Monopol  na stosowanie przemocy – państwo dysponuje prawem do zastosowania przemocy, czyli wyposażone jest w środki umożliwiające mu wymuszenie posłuchu.


  FORMY PAŃSTWA

  Wg formy rządu – to struktura organizacyjna najwyższych organów władzy państwowej i relacje między nimi –

  A)     Monarchie

  B)     Republiki


  Wg reżimu politycznego – czyli stylu i sposobu sprawowania władzy:

  a)      Demokracja,

  b)      Autokratyzm,

  c)      Totalitaryzm,


  Wg struktury terytorialnej państwa:

  a)      Jednolite (unitarne)

  b)      Federacje

  c)      Konfederacje,


  MONARCHIA – władza jednoosobowa, dożywotnia, najczęściej dziedziczna, chociaż tez bywa elekcyjna – cesarz, król, car, sułtan.

  Etapy rozwoju monarchii:

  - patrymonialna – monarcha jest właścicielem państwa i „ojcem ludu”,

  - stanowa – monarcha sprawuje władzę wraz z przedstawicielami stanów,

  - absolutna – monarcha stanowi prawo ale mu nie podlega,

  - konstytucyjna – konstytucja jako najwyższy akt prawny ogranicza władzę monarchy

  niedziela, 29 listopada 2009, e-politologia

  Polecane wpisy

  Free Web Counter