Blog > Komentarze do wpisu

Teorie Państwa i umowy społecznej

PAŃSTWO – to trwała wspólnota ludzi zajmująca określone terytorium i poddana zwierzchniej władzy.

ARYSTOTELES- człowiek jest istotą społeczną, dąży w naturalny sposób do życia w państwie – z natury najpierw rody, klany, plemiona, osady i wreszcie państwa.

ŚW. AUGUSTYN – organizacja państwa i zespolona z nim władza pochodzi od Boga. Dał je ludziom by ich zdyscyplinować, bo natura ludzka jest zła. Państwo ma zdyscyplinować złych ludzi, ich złe skłonności, zapewnić pokój i bezpieczeństwo.

ŚW. TOMASZ –„ochrzcił Arystotelesa” – geneza państwa wynika z natury ludzkiej, ponieważ w państwie ludzie się doskonalą (państwo zapewnia spokój i porządek) i dlatego państwo zapewnia warunki zbawienia.


Teorie umowy społecznej:

- Tomasz Hobbes – przełom XVI i XVII w

- Baruch Spinoza – XVII w.

- Jonh Locke – XVII w.

- JJ. Rousseau – XVIII

sobota, 28 listopada 2009, e-politologia

Polecane wpisy

Free Web Counter