Blog > Komentarze do wpisu

NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

Międzynarodowa organizacja specjalizowana o charakterze militarnym. Siedzibą Paktu jest Bruksela. Finansowana jest przez kraje członkowskie. Nie posiada własnej armii.

Utworzona została 12.04.1949 roku na podstawie tzw. Traktatu Waszyngtońskiego. Założy-cielami były: Belgia, Dania, Portugalia, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, W. Brytania, Włochy, Kanada i USA.

Celem NATO było stworzenie wspólnego systemu bezpieczeństwa opartego na partnerstwie między dwunastoma państwami.

Etapy rozszerzania NATO:

- 1952 r. Grecja i Turcja

- 1955 r. Republika Federalna Niemiec

- 1982 r. Hiszpania

- 1990 r. Zjednoczone Niemcy

- 1999 r. Polska, Czechy, Węgry

- 2004 r. Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia

- 2009 r. Chorwacja i Albania

21.11.202 roku NATO przyjęło następująca deklarację dotycząca rozszerzania paktu: „Drzwi do NATO pozostają otwarte dla europejskich demokracji zdolnych przyjąć na siebie odpowiedzialność i obowiązki wynikające z członkostwa”.

OPERACJE NATO NA ŚWIECIE

1995 r. – wojna w Bośni – czuwanie nad wprowadzeniem i przestrzeganiem pokoju z Dayton – działania na podstawie mandatu ONZ.

1999 r. – interwencja w Kosowie – operacja bez mandatu ONZ

2001 r. – interwencja w Afganistanie

2008 r. – patrole wokół Somalii

W 2002 roku utworzone zostały specjalne oddziały NATO, tzw. „siły odpowiedzi” w liczbie 21 tys. żołnierzy z elitarnych jednostek lądowych lotniczych i morskich zdolne do podejmowania działań w każdych warunkach i w każdym miejscu na kuli ziemskiej. Siły te uzyskały sprawność do działania w 2004 roku.

 

KONTROWERSJE WOBEC SOJUSZU

- walka z terrorem czy krucjata antymuzułmańska

- dla USA wojna z terrorem to zagrożenie militarne, dla państw europejskich terroryzm to zjawisko kryminalne,

- konflikt z Iranem,

- tarcza antyrakietowa,

- strategia forsowana przez USA: tzw. uderzenie prewencyjne

RADA NATO-ROSJA

- 28.05.2002 roku porozumienie między NATO i Rosją,

- powstanie nowego mechanizmu współpracy stało się możliwe po wydarzeniach z 11 września 2001 roku,

Główne założenia programowe Rady:

- walka z terroryzmem,

- zapobieganie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia,

- kontrola zbrojeń,

- budowa środków zaufania.

poniedziałek, 01 lutego 2010, e-politologia

Polecane wpisy

Free Web Counter