Blog > Komentarze do wpisu

Komunikacja a media

Są rozumiane jako środki (czyli prasa, radio, telewizja, internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino) za pomocą, których informacja może być wyrażana, przekazywana, prezentowana i przechowywana.

Media bywają postrzegane i określane metaforycznie jako:

- okno (na wydarzenia i przeżycia innych)

- zwierciadło (wydarzeń, zakładające w miarę wierne odbicie)

- filtr- działający selekcyjnie, przybliżający pewne wydarzenia, zamykający widok na inne.

- drogowskaz- (przewodnik, interpretator)

- forum lub scena- prezentacji informacji i idei często dająca możliwość publicznej debaty

- ekran lub bariera- wskazująca, że media mogą oddzielać nas od rzeczywistości, poprzez rozrywkę czy propagandę dostarczania fałszywego obrazu rzeczywistości.

Komunikacja jest to:

- zdolność posługiwania się znakami

- droga rozwoju i kumulacji wiedzy, dzięki możliwości komunikowania tego co było i tego co będzie.

- wynalazek "znaku" to największe odkrycie istoty, znakiem nie było słowo ale np: gest, wyraz twarzy, postawa.

- następny krok to wynalazek pisma

- kolejnym krokiem jest wynalazek ruchomej czcionki połączony z umiejętnością drukowania

- zaszczyt wykonania kroku piątego należy się radiu i telewizji, które w XIX w. zrewolucjonizowały świat.

- krok szósty zrobiła telematyka: komputerowa sieć łączności interaktywnej, która umożliwia łączność w czasie rzeczywistym.

- krok siódmy ostatni polegał na możliwości wprowadzenia (wgrywania) do mózgu człowieka bez pośrednictwa znaków.

 

Komunikacja- rozumiana jako przekazywanie informacji za pomocą znaków.

Komunikowanie- oznacza proces, w którym dominuje ten, który komunikuje, czyli przekazuje informacje nad tym lub tymi, którzy ją odbierają.

Komunikowanie się- polega na przekazywaniu i odbieraniu informacji.

Przekaz- czyli treści intelektualne i emocjonalne przenoszone między nadawcą a odbiorcą.

Odbiorca- jest to, każda osoba, której dostarczoną jej (twarzą w twarz lub za pośrednictwem urządzenia technicznego) wypowiedz rozszyfrowuje do tego stopnia, że jej sens staje się dla tej osoby zrozumiały.

Skoro media docierają do ludzi z wykształceniem podstawowym  i wyższym, mieszkańców miast i wsi, to wszyscy stajemy się ludźmi poinformowanymi.

sobota, 18 lutego 2012, e-politologia

Polecane wpisy

Free Web Counter